Nauwkeurige data – Landmeet diensten met drone

Dronevlucht vliegt al jaren voor Infra- en GWW bouw projecten. Onze drone data gegevens zijn nauwkeurig en zeer goed te gebruiken voor engineering(GEO). Dronevlucht is vooruitstrevend! Waarbij kwaliteit en doelstellingen dusdanig worden gekozen dat wij onze klanten altijd willen vóór blijven. Het optimaal benutten van kennis en kunde van het team in combinatie van de middelen, is voor ons de basis en inzet voor vandaag en morgen. Ons moto is dan ook ‘We create survey data on the fly.’

Dronevlucht streeft naar een hoge nauwkeurigheid. Zeker als het gaat over GEO data, welke geschikt wordt gemaakt voor engineering in AutoCAD (MAP), Civel 3D, Rivit of andere CAD of GIS applicateits. Een voorbeeld hiervan wordt hieronder toegelicht. Het tracé is zowel met de GPS ingemeten alsook met de drone ingevlogen. Onze (drone en landmeten) experts hebben de resultaten op nauwkeurigheid gecontroleerd en vergeleken. De resultaten mogen er zeker zijn. Wij leveren data gegevens aan welke direct vele voordelen hebben t.o.v. conventionele landmeet gegevens. Zo beschikken meteen over een GEO gerefereerde orthofoto, elevation model, 3D model, .kmz bestand,  miljoenen referentie punten, waarmee goede GEO berekeningen gemaakt kunnen worden. Zo kunnen wij u de data aanleveren voor in AutoDesk, als ook de gewenste data analyse en rapporten. Wij verrijken uw projecten met data die te importeren zijn in:

  • AutoCAD (MAP)
  • Civil 3D
  • Revit
  • AutoDesk (producties)
  • BGT

Het is de combinatie tussen de nauwkeurigheid en de hoeveelheid punten (X,Y en Z waarden) welke een perfect resultaat geven. Hieronder zijn enkele voorbeelden van data-analyse te zien.

Op de foto hieronder is te zien

  • Orthofoto van het tracé (gedeeltelijk) afbeelding boven
  • Meetgegevens m.b.v. GPS (uitvergroting van het gele kader) afbeelding links onder
  • Meetgegevens m.b.v. Drone (uitvergroting van het gele kader) afbeelding rechts onder

De orthofoto geeft een zeer nauwkeurige weergave van de situatie. (Bijvoorbeeld: 250MB .jpeg bestand)

Het .kmz bestand geeft in Google Earth Pro de locatie exact weer. (Het witte kader is door ons ter verduidelijking aangebracht)

De BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) met daarop de luchtfoto van het tracé.

GPS inmeet punten zijn te zien in de lichtere delen van de afbeelding.

De puntenwolk die middels de dataverwerking wordt gegeneerd. (Voorbeeld: ruim 11 miljoen punten met elk een eigen XYZ waarde)

Deel doorsnede van het tracé in de puntenwolk.

Het generen van een lengte profiel of dwarsdoorsnede middels AutoCAD. Op deze manier kunnen we bijvoorbeeld ook het grondverzet t.a.v. het tracé uitrekenen.

Het elevation model laat heel duidelijk de hoogteverschillen zien (afbeelding onder). De puntenwolk als referentie overzicht (afbeelding boven).

Aan de hand van het 3D terrein model kunnen details goed bekeken worden. En op deze manier krijgt u (op elk moment en waar dan ook) een realistische indruk van de werklocatie.

Dataverwerking op kantoor.

Gezien het feit dat bijna elk project haar eigen doelstelling(en), eisen pakket en aanpak heeft… kunnen wij u via de telefoon en/of mail geen prijsaanbiedingen doen. Wij zitten graag persoonlijk met u aan tafel, zodat de case tot op het juiste niveau kan worden besproken.

Wilt u weten welke voordelen wij voor u kunnen behalen? Maak dan eens kennis met een van onze hoogvliegers. U bent altijd welkom op ons kantoor.

Presentatie documenten –  Survey