Exploitatievergunning (EU) voor Dronevlucht

Dronevlucht (Aboriginal Beheer BV) heeft een exploitatievergunning ontvangen in de categorie ‘specifiek’.

Vanaf 1 januari 2022, vallen alle drone operaties onder de nieuwe Europesche Wet en Regelgeving. Dronevlucht heeft het OM (Operation Manual) herzien om aan alle nodige eisen te voldoen. Het 177 pagina tellend document (in het Engels), is op 2 december 2021 door ILenT met een beschikking en Exploitatievergunning afgegeven in de categorie ‘specifiek’. Hiermee zijn we klaar voor de toekomst.

Nu de wetgeving naar Europese normen is omgezet, is dit nog naar het begin. Wij zullen de komende tijd ons verder ontwikkelen op professioneel vlak voor de Industriële, Infra/GWW en Inspectie projecten. Ons streven is om binnen deze vakgebieden de mogelijkheden voor drones en drone gebruik verder uit te bouwen.

Zoals onze bekende aanpak op het gebied van, 1) veiligheid, 2) verantwoordelijkheid en 3) professioneel, hebben wij ons ook hiervoor verder voorbereid op de toekomst. Een uitgebreide verzekering en beroepsaansprakelijkheidsverzekering is daarbij een van de belangrijkste onderdelen.