+31 (0)627 025 023 info@dronevlucht.eu

Contact

Dank voor het bezoeken van onze site. Dronevlucht.eu/3D GEO DATA.com (Aboriginal Beheer BV)

Wilt u in contact komen met een van onze hoogvliegers? Wij staan u graag te woord. Kom eens aan de tafel. In een persoonlijk gesprek, luisteren wij naar uw verhaal en gaan we dieper in op uw projectcase. Op zoek naar toegevoegde waarde, wij geven hier graag antwoord op…

Direct contact: Mob. +31(0)627 025 023

Bezoekadres
De Meeten 62
4706 NH  Roosendaal

Locatie 2
4724 HC Wouw (NB)

Aanvullende gegevens

ING: 663 0119 73
IBAN: NL12 INGB 0663 0119 73

KvKnr. : 32090947

BTWnr. : NL8108….01 (uit veiligheidsoverweging niet vermeld, neem contact met ons op)

Dronevlucht.eu en 3D GEO DATA.com zijn handelsnamen van Aboriginal Beheer B.V.

V-Card

Blijf op de hoogte van Drone Project Digitalisatie

De wereld veranderd en dat gaat sneller dan u misschien denkt. Wij veranderen mee, en blijven toegevoegde waarde leveren. Wilt u niets missen? Volg ons dan via Linkedin. Of neem vrijblijvend contact met ons op via info@dronevlucht.eu of bel Appie Veraart via +31(0)627 025 023.

PRIVACYVERKLARING
Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers/opdrachtgevers.

Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt, zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer, dan zijn uw persoons-gegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst, wat ons betreft, dient te voldoen. Om een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u besluit dat niet of onvoldoende te doen, dan is het echter wel mogelijk, dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Doorgifte aan derden.
In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u, is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. Verder maken wij gebruik van Apple mail en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden.

Bewaarperiode persoonsgegevens.
Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar géén klant bij ons geworden bent, zullen wij uw gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij een offerte van u ontvangen hebben, maar geen klant van u zijn geworden, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact worden verwijderd. Bent u wél klant bij ons geworden, of wij bij ú, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar, waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

Uw rechten.
U heeft het recht om ons te vragen uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik hiervan te beperken. Tevens kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander.
Met vragen of voor meer informatie met betrekking tot het verzamelen en gebruiken  van uw persoonsgegevens, kunt u uiteraard contact met ons opnemen.