Dronevlucht brengt 27km, 110kV tracé in kaart

Dronevlucht heeft in Q1 2020, een tracé van >27km in kaart gebracht met gebruik van drones t.b.v. een kabeltracé. Voor zover bekend is dit project een van de langste tracés, binnen Nederland, die is ingemeten en vervolgens in een 3D model is verwerkt.  Daar zijn wij trots op!

De ruim 27km lengte betreft een 110kV kabeltracé, welke nodig is voor twee zonneparken in de omgeving Stadskanaal. We zijn nu enkele dagen/weken verder en inmiddels zijn de kraanwerkzaamheden begonnen en draaien op basis van onze data (machinebesturing).

Door middel van onze werkwijze, Projectmanagement en een uitstekend Project Engineering Plan, zorgen wij ervoor dat dergelijke omvangrijke projecten tot een goed resultaat leiden. Landmeten, oftewel survey projecten t.b.v. civiele en infra techniek over lange afstanden en grote oppervlakte, vraagt naar nauwkeurige en betrouwbare data, aanpak en partner. Wij hebben inmiddels flink wat kilometers, vlieguren en projecten gerealiseerd, waarin wij onze expertise laten zien.

Wij realiseren toegevoegde waarde door:
• Tijdwinst (project survey-data beschikbaar binnen 4 werkdagen)
• Gemak (doordacht Project Engineering Plan)
• Hoge nauwkeurigheid over het hele tracé (59 Grond Controle Points)
• Machinebesturing (triangulatie van data)

Interesse? Neem contact op met een van onze professionals.

Hieronder treft u het overzicht van het gehele tracé.

Big dataverwerking – 3D Mapping – Project registratie, analyse  en monitoring

Dronevlucht levert toegevoegde waarde. Ons bedrijf richt zich niet alleen op het verzamelen van data doormiddel van drones, maar juist ook op het verwerken van big-data tot werkbare 3D modellen/mapping. Ons ‘data management tool‘ geeft de klant op individueel niveau toegang (met bij behorende bevoegdheden) tot al deze verwerkte data. Wij leveren u de gewenste informatie zoals o.a.: berekeningen, project monitoring, volume calculaties en hoogtemeting.

De drone data is ook direct geschikt voor een Autodesk omgeving. Maar u kunt ook uw (3D)tekeningen (AutoCAD e.d.) in onze 3D omgeving toevoegen.

 

Deel-tracés worden in kaart gebracht middels een Google Maps model.

Bij elk deel-tracé wordt een kwaliteitsrapport gegeneerd zodat onze klanten daadwerkelijk kan zien dat onze data aan de gewenste eisen voldoet.

27km project data beschikbaar tot in detail

3D (data) weergave van de online portal met als voorbeeld diverse volume calculaties.

Berekeningen worden aangevuld doormiddel van een kwaliteitsrapport.

Kort overzicht over het gehele tracé middels Google Earth

Het project-team bestaande uit drie personen (Pilot/Observer/GCP-manager) zorgen voor een zorgvuldige en vlotte doorloop.