+31 (0)627 025 023 info@dronevlucht.eu

Digitaliseer de Waddenzee

Iedereen kent het spreekwoordelijk gezegde ‘oude koeien uit de sloot halen’. Wij van 3D GEO DATA spreken hier over ‘het team uit de modder halen’.

Vorig jaar hebben wij een deel van de Waddenzee in kaart gebracht. Het doel: het kunnen aantonen of er schade wordt veroorzaakt en zo ja, wat dan de schade is. En hoe herstelt de schade zich bij de aanleg van een wadkabelverbinding met een lengte van 2x8km?

Meewerken aan de grote energietransitie

Met dit project werkt ons professionele team mee aan de grote energietransitie met betrekking tot windparken op zee.

Nu hebben wij als team voor al heel wat uitdagingen gestaan. Maar met deze case moet elk teamlid tot het uiterste gaan. Alles moet kloppen. Een degelijke project engineering en voorbereiding, een goede planning en duidelijke afspraken. Dit alles met een grote passie. 

Want let wel, als team word je bij hoogwater midden op het wad gedropt en dan heb je krap twee uur de tijd om je werk uit te voeren. De nauwkeurigheid binnen deze case ligt hoog (tot op de 0,5 centimeter in z-waarde). Daarom hebben we gebruikgemaakt van extra Grond Controlepunten.

Vol bepakking met kwetsbare drone en inmeetapparatuur, natte voeten en een juiste mentaliteit hebben wij dit tot een bijzonder en succesvol project kunnen maken.

Een bijzonder project

Ik mag nu wel zeggen, na dagen te hebben mogen vertoeven op het Wad, dat de Waddenzee een bijzonder mooie natuur- en vogelrijke omgeving is. De mooiste zonsondergang hebben we als team samen kunnen aanschouwen, waarna we in het donker terugkeerden aan wal. Echt een bijzonder project!

Kijk ook eens naar grote oppervlakte als 3D model en naar lange tracés als 3D model.

Dronevlucht heeft voor dit project ook een productie film mogen maken.