+31 (0)627 025 023 info@dronevlucht.eu

Drone wetgeving en regels

Om legaal en veilig projecten met drones te mogen vliegen zijn er veel voorwaarden. Zo is is er een drone wetgeving en regels waar wij ons aan houden. Zo mag u  alleen beroepsmatig met een drone vliegen als u een vergunning (bedrijfsontheffing of ROC) hebt. U kunt deze aanvragen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (IlenT).

Wanneer gelden de regels voor zakelijk gebruik ?

Als u uw drone inzet om geld te verdienen of voor uw bedrijfsvoering gebruikt, gelden de regels voor zakelijk gebruik. Dit wil zeggen dat u een vergunning moet aanvragen. Ook gelden er eisen aan de bestuurder en de drone. Met de eisen voor commerciële vluchten met drones wil de overheid ervoor zorgen dat de vluchten veilig verlopen.
Bedrijven die drones inzetten voor zakelijk gebruik zijn bijvoorbeeld videoproductiebedrijven die luchtopnames maken. Of inspectiebedrijven die drones gebruiken om moeilijk bereikbare locaties te bekijken.

Particulier gebruik van een drone.

Gebruikt u de drone niet om geld te verdienen of voor uw bedrijfsvoering? Dan is er sprake van privégebruik van de drone. In die gevallen moet u zich houden aan de regeling modelvliegen. U hoeft dan geen vergunning aan te vragen.

Filmen en foto’s maken met een drone.

Maakt u luchtopnamen met een journalistiek of commercieel doel? Dan valt u onder de regeling die geldt voor beroepsmatig gebruik van uw drone. Uiteraard moet u zich ook houden aan de privacy wetgeving als u dergelijke video’s en/of foto’s maakt.

Nieuwe regels beroepsmatig gebruik drone per 1 juli 2015.

Sinds 1 juli 2015 gelden nieuwe regels voor beroepsmatig gebruik van drones. U hoeft voor uw bedrijf geen ontheffing meer aan te vragen. Wel moet u sinds 1 juli een certificaat hebben: het ROC (RPAS Operator Certificate).

U krijgt een ROC als:
• uw drone piloot een brevet heeft;
• uw drone een bewijs van luchtwaardigheid heeft;
• u een goedgekeurd operations manual heeft.
De nieuwe regels staan in de regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen.

Eisen aan de omstandigheden van de vlucht
De overheid stelt ook eisen aan de omstandigheden waarin u vliegt. Bijvoorbeeld:
• U of een waarnemer moet de drone altijd kunnen zien.
• U mag niet in het donker vliegen.
• U moet altijd voorrang geven aan alle andere luchtvaartuigen, zoals vliegtuigen, helikopters, zweeftoestellen en luchtschepen.
De voorwaarden zijn bedoeld om de veiligheid van uzelf en anderen zoveel mogelijk te garanderen.

Straffen bij onrechtmatig gebruik drone.

Houdt u zich niet aan de regels? Dan kunt u een boete krijgen. Dit kan bijvoorbeeld een geldboete zijn. Het is ook mogelijk dat uw drone in beslag wordt genomen. Mensen die vaker de fout in gaan, kunnen een gevangenisstraf krijgen.
Als u een ongeluk veroorzaakt met uw drone, kan het slachtoffer u aansprakelijk stellen voor de schade en/of verwondingen.

Basis regels zijn o.a.:
• maximale afstand 500 meter
• maximale hoogte 120 meter
• 150 meter afstand van grote groep mensen
• 50 meter afstand van spoor, wegen (snelheid >80Km) en gebouwen

Omdat wij van Dronevlucht een bedrijfsontheffingen hebben, kunnen wij u altijd adviseren, en zorgen dat uw wensen en projecten op de juiste manier in beeld gebracht worden.