Werkzaamheden Beatrixsluis in dronebeelden

Dronevlucht realiseert mooie beelden van bijzondere werkzaamheden aan de Beatrixsluis te Nieuwgein.

De Prinses Beatrixsluis is de grootste monumentale binnenvaartsluis van Nederland; jaarlijks passeren er maar liefst 50.000 schepen. Om ervoor te zorgen dat deze steeds groter wordende binnenvaartschepen ook in de toekomst vlot en veilig door het sluizencomplex kunnen varen, wordt een 3e sluiskolk gerealiseerd en het kanaal verbreed. In opdracht van Rijkswaterstaat is aannemerscombinatie Sas van Vreeswijk verantwoordelijk voor het ontwerp en de bouw. MvO gaat als partner het grondwerk uitvoeren.

Tijdens de realisatie brengen wij de werkzaamheden in beeld. Van diverse fases worden korte montages (ongeveer 60 sec.) gemaakt, welke op dat moment de status en vorderingen, prachtig weergeven.